Mokytojai

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2018-2019 m.m.

Mokytojo pareigybė

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybe

 Klases aukletojo pareiginiai

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

Visų mokytojų el.pašto adresas santarvesvm@gmail.com, kontaktinis telefonas 841435716

Narkevičiūtė Giedrė Biologijos vyresnioji mokytoja
Bagdonaitė Dainė Chemijos mokytoja metodininkė
Šeleng Irina Chemijos mokytoja
Gricienė Laima Dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja
Murzienė Jolanta Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja
Surmina Galina Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
Kušleikienė Irina Fizikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Griazeva Galina Geografijos mokytoja metodininkė
Kulevičienė Renata Geografijos vyresnioji mokytoja
Gavrilova Jelena Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja metodininkė
Jaroslavskaja Irina Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja metodininkė
Nachataya Elena Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja metodininkė
Neutova Olga Istorijos mokytoja metodininkė
Čekanauskienė Neringa Informacinių technologijų vyresnio mokytoja
Grabauskas Arūnas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
Kazlauskienė Natalja Kūno kultūros mokytoja
Dauskurdienė Audra Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Girdvainienė Birutė Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Kazlauskaitė Rūta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Norkutė Rita Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Atstopienė Jovita Matematikos vyresnioji mokytoja
Kaplun Aleksandra Matematikos mokytoja metodininkė
Mallard Diana Matematikos vyresnioji mokytoja
Legackaja Oksana Muzikos ir šokio mokytoja metodininkė
Gaidamavičienė Monika Pradinių klasių mokytoja
Remeikienė Ingrida Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Staponkienė Loreta Pradinių klasių mokytoja
Vodianickaja Tatjana Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Volodkė Marija Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tamutienė Orinta Prailgintos dienos grupės mokytoja
Valiuvienė Vida Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Slonskienė Rasa Psichologijos mokytoja
Jocienė Erika Specialioji pedagogė, logopedė
Bessarab Nadežda Socialinė pedagogė metodininkė
Jovaišienė Dalia Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė
Fabijūnas Ričardas Technologijų ir žmogaus saugos mokytojas metodininkas
Arlikevičiūtė Dovilė Užsienio (anglų) kalbos mokytoja

Užsienio (ispanų) kalbos mokytoja

Mituzienė Kristina Užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Vilčikauskienė Vilma Užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Lopatkina Liudmila Užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja

 

Klasių auklėtojai

PUG – Vida Valiuvienė

1 klasė – Loreta Staponkienė

2 klasė – Monika Gaidamavičienė

3 klasė –  Ingrida Remeikienė

4 klasė –  Marija Volodkė

5 klasės –  Kristina Mituzienė

6/7 klasė –  Oksana Legackaja

8 klasės –  Aleksandra Kaplun

9/10 klasė – Olga Neutova

11 klasė – Olga Mirnaja

12 klasė – Irina Kušleikienė