Mokytojai

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Mokytojo pareigybė

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybe

 Klases aukletojo pareiginiai

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Andžiūtė Aistė Anglų kalbos  vyresnioji mokytoja
2 Bessarab Nadežda Socialinė pedagogė metodininkė
3 Dzidolikienė Lolita Matematikos mokytoja metodininkė
4 Čekanauskienė Neringa IT vyresnioji mokytoja
5 Dauskurdienė Audra Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
6 Fabijūnas Ričardas Žmogaus saugos ir technologijų mokytojas metodininkas
7 Gavrilova Jelena Gimtosios kalbos (rusų) mokytoja metodininkė
8 Girdvainienė Birutė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
9 Grabauskas Arūnas Kūno kultūros mokytojas
10 Griazeva Galina Geografijos mokytoja metodininkė
11 Bagdonaitė Dainė Chemijos  vyresnioji mokytoja
12 Jaroslavskaja Irina Gimtosios kalbos (rusų) mokytoja metodininkė
13 Jemeljanova Natalja Kūno kultūros mokytoja
14 Jovaišienė Dalia Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė
15 Kaplun Aleksandra Matematikos mokytoja metodininkė
16 Kušleikienė Irina Fizikos ir IT vyresnioji mokytoja
17 Kazlauskaitė Rūta Lietuvių kalbos mokytoja
18 Kulevičienė Renata Geografijos vyresnioji mokytoja
19 Legackaja Oksana Muzikos ir šokio mokytoja metodininkė
20 Lopatkina Liudmila Vokiečių kalbos mokytoja
21 Murzienė Jolanta Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) vyresnioji mokytoja
22 Mallard Diana Matematikos vyresnioji mokytoja
23 Mituzienė Kristina Anglų kalbos mokytoja
24 Narkevičiūtė Giedrė Biologijos vyresnioji mokytoja
25 Narutavičienė Aldona Logopedė, specialioji pedagogė metodininkė
26 Neutova Olga Istorijos vyresnioji mokytoja
27 Pleskūnienė Vita Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
28 Remeikienė Ingrida Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
29 Staponkienė Loreta Pradinių klasių mokytoja
30 Slonskienė Ina Psichologijos mokytoja
31 Surmina Galina Dorinio ugdymo (stačiatikių tikybos) mokytoja
32 Šeleng Irina Chemijos mokytoja
33 Valiuvienė Vida Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
34 Vilčikauskienė Vilma Anglų kalbos mokytoja
35 Gaidamaviečienė Monika Pradinių klasių mokytoja
36 Volodkė Marija Pradinių klasių mokytoja metodininkė
37 Vodianickaja Tatjana Pradinių klasių gimtosios kalbos (rusų) mokytoja metodininkė

1- 12 (IV) KLASIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS

1 kl. – Monika Gaidamaviečienė

2 kl. – Ingrida Remeikienė

3 kl. – Marija Volodkė

4 kl. – Loreta Staponkienė

5 kl., 6 kl. – Oksana Legackaja

7 kl. – Aleksandra Kaplun

8 kl.,9 (I) kl. – Olga Neutova

10(II) kl. – Olga Mirnaja

11(III) kl. – Irina Kušleikienė

12 (IV) kl. – Irina Šeleng

Visų mokytojų el.pašto adresas santarvesvm@gmail.com, kontaktinis telefonas 841435716