LIONS QUEST

54414053_1123316514507069_6591425728657489920_nKovo 18,19, 20 dienomis grupė gimnazijos pedagogų kartu su kitų mokyklų pedagogais dalyvavo trijų dienų LIONS QUEST mokymuose „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, kurios pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės – vertybė, galinti nulemti teigiamus pokyčius pasaulyje.

„Paauglystės kryžkelės“ – įrodymais pagrįsta programa, orientuota į saugios mokymosi aplinkos kūrimą, gyvenimo įgūdžių, padedančių mokiniams išgyventi paauglystės metus, ugdymą, asmenybės formavimą ir augimą. Į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Lektorė Aušra Kovalkovienė išsamiai supažindino su programa. Praktiniuose užsiėmimuose pedagogai mokėsi vesti LIONS QUEST pamokas, patys jas vedė, dirbdami grupėse ir porose išbandė naujus metodus, aiškinosi svarbiausius socialinio ir emocinio ugdymo, prevencijos, mokymosi tarnaujant, charakterio formavimo elementus, akcentuojamus šioje programoje. Analizavo ir aptarė mokomąją medžiagą ir jos sudedamąsias dalis, svarstė, kaip LIONS QUEST gali būti diegiama mokyklose, dalijosi savo patirtimi, įspūdžiais.

LIONS QUEST siekis yra suvienyti mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Įgalina suaugusiuosius ir siūlo metodus, padedančius jiems užauginti rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą.