Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginys

20200210_083912Vasario 10 d. „Santarvės“ gimnazijos mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“, kurio tikslas — stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą, padidinti jaunimo nepakantumą korupcijai bei dalyvavimo galimybes viešojo valdymo procesuose. Pagrindinis uždavinys — ugdant esmines (asmenines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo, socialines, pažinimo, mokėjimo mokytis) ir dalykines (žinių ir supratimo, gebėjimų ir vertybinių nuostatų) kompetencijas, didinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą suteikiant žinių apie bendruomenės pažinimą ir tyrinėjimą, dalyvavimą ir pokyčių inicijavimą bendruomenėje, socialinių ryšių kūrimą ir palaikymą , bei skatinti jaunuolių nepakantumą korupcijai visose srityse.