Kuo patraukli savanorystė?

DSC_1462Maksym Malkov (Ukraina), Europos savanorių tarnybos (EST) savanoris Šiaulių Didždvario gimnazijos radijo stotyje „Radijo klubas“, Tamar Gabedava (Gruzija) ir Vagharshak Avetisyan (Armėnija) Europos savanorių tarnybos (EST) savanoriai Šiaulių logopedinėje mokykloje gruodžio 23 d. apsilankė mūsų gimnazijoje ir supažindino 10/II-12/IV klasių moksleivius su  Europos savanorių tarnybos suteikiamos galimybėmis jaunam žmogui.

Europos savanorių tarnybos tikslas – padėti jauniems žmonėms įgyti naujos patirties bei sudaryti  jiems sąlygas pažinti kitą valstybę, kultūrą, pramokti užsienio kalbų, ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją, skatinti plėsti akiratį ir rasti savo kelią.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.