Informacija tėvams dėl mokinių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. sausio 4 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

– nuo sausio 4 d. (pirmadienio) priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ugdymas organizuojamas gimnazijoje kasdienio ugdymo organizavimo forma. Švietimo įstaigų lankomumui miesto lygmeniu pasiekus 50 proc., vaikų ugdymas organizuojamas įstaigose tik tais atvejais, kai tėvai (įtėviai, globėjai) yra specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai, ugniagesiai) arba yra pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

– nuo sausio 4 d. (pirmadienio) pradinių klasių mokinių nuotolinis ugdymas, priežiūra ir maitinimas organizuojamas gimnazijoje tuomet, kai tėvai (įtėviai, globėjai) yra specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai, ugniagesiai) arba yra pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Pamokos bus organizuojamos nuotoliniu būdu pagal 2020-2021 m. m. pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką.

– nuo sausio 6 d. (trečiadienio) 5–12 klasių mokiniams ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu pagal 2020-2021 m. m. 5-12 klasių pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką.

Tėveliai, kuriems reikalinga 1-4 klasių vaikų priežiūra mokykloje, prašome iki sausio 4  d. informuoti klasės vadovą. Pažymas iš darboviečių dėl būtinumo darbo funkcijas atlikti darbo vietoje prašome pateikti iki 2021 m. sausio 6 d. el. paštu santarvesvm@gmail.com

Būkime supratingi, saugokime save ir kitus!

ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1498 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO