Informacija apie projektą

1. Informacija apie projektą
Projekto pavadinimas lietuvių kalba: Mokinių kalbinės ir tarpkultūrinės kompetencijos vystymas:

„Mokomės mąstyti“

Projekto pavadinimas originalo kalba: Enhancing students` linguistic and intercultural autonomy:

TEACHING HOW TO THINK

Название проекта

на русском языке

Языковой и межкультурной компетенции учащихся в области развития: “Учимся думать”

 

2. Partnerystės struktūra

Koordinuojančios institucijos pavadinimas

Miestas Valstybė
IES „Vega del Argos“ Cehegin Ispanija
Partnerinės institucijos pavadinimas Miestas Valstybė
1. Szilagyi Erzsebet Gimnazium es Kollegium Eger Vengrija
2.  S:t Eriks Gymnasium Stockholm Švedija
3. Özel Adana GÜndoğdu Koleji Adana Turkija
4. Šiaulių „Santarvės“ vidurinė mokykla Šiauliai Lietuva
3. Partnerystės projekto aprašymas
3.1 Prašome trumpai aprašyti planuojamą partnerystę (Šis aprašas gali būti publikuojamas Fondo leidinyje)
 Mūsų partnerystės idėja ir  tikslai:
 Projekto idėja – suburti įvairiatautę mokinių ir mokytojų komandą vykdyti projektą, kurio tikslai yra šie:  įvairių šalių mokinius išmokyti bendradarbiauti įvairiatautėje komandoje, neatsižvelgiant į kultūrinius, politinius ar religinius skirtumus, gerinti mokymosi motyvaciją, naudotis naujomis technologijomis, laisvai mąstyti, kurti, išmokti konfliktus spręsti taikiai, gebėti vertinti kitus ir įsivertinti save. Mokytojai projekto metu turės galimybę pagilinti savo mokymo praktiką, įgyti naujų kompetencijų.
Kokia planuojama veikla partnerystėje?
 Mokytojai ir mokiniai bendradarbiaus internetinėje erdvėje: laiškais ar žinutėmis, mokiniai internete skelbs savo dienoraščius, kuriuose aprašys įgytą patirtį dalyvaujant projekte, bendradarbiaus kurdami muziką, kurs fotografijų parodą apie savo šalį, kurią pristatys partnerinėms mokykloms vizitų metu, skelbs tradicinių patiekalų receptus projekto dienoraštyje, pieš ir keisis savo piešiniais su kitais, o svarbiausia, mokysis įvertinti kitus ir įsivertinti save.
Kokie laukiami rezultatai, galutiniai produktai?
Projekto dienoraštis internete, fotografijų paroda, tradicinių patiekalų rinkinys
3.2 Prašome pateikti Comenius partnerystės santrauką .
Projektas „Mokomės mąstyti“ skirtas ne tik mokytis, bet ir išmokti bendradarbiauti mokiniams ir mokytojams. Jis orientuotas į įvairių šalių vyresniųjų klasių mokinių (15-18 metų) ugdymą per kūrybą, praktinę veiklą ir jos analizę. Daugiakultūrė aplinka, įvairiapusė veikla ir įgyta patirtis padės tobulėti kiekvienam kaip asmenybei, išugdys gebėjimą įveikti sunkumus, surasti galimus sprendimus įvairiose situacijose. O pagrindinis tikslas – išugdyti jaunąją kartą tikrais Europos piliečiais, vertinančiais tai, ką siūlo savo gyventojams šis žemynas.
3.3 Prašome žemiau nukopijuoti Comenius partnerystės santrauką užsienio kalba iš paraiškos 5.1 punkto „SUMMARY“<