Gimnazijos direktorės Ingridos Kuolienės 2019 m. veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu bendruomenei pateikta svarstyti gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita.Pasiūlymus gimnazijos tarybai dėl ataskaitos vertinimo siųsti el.paštu ruslanmirnyj@yahoo.com iki 2020 m. sausio 27 d.

Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita