Europos kalbų diena

EKD2Nuo 2001 metų visoje Europoje švenčiama Europos kalbų diena: siekiant sudominti visomis, net ir pačiomis mažiausiomis, kalbomis, paskatinti jų mokymąsi organizuojami įvairūs renginiai.

Taigi rugsėjo 26-osios rytą į pamokas atvykusius mokytojus, mokinius ir juos lydinčius tėvus pasitiko dešimtokų parengta edukacinė paroda „Mokyklos mokinių vardai“. Dešimtokai nustatė visos gimnazijos mokinių vardų reikšmes, vardus sugrupavo pagal kilmę ir surašė ant skirtingos spalvos lapelių, taip parodydami, iš kokių kalbų vardai dažniausiai perimami ir kurie vardai mokykloje populiariausi. Parodos rengėjai pasiūlė patyrinėti vardus įdėmiau ir atsakyti į penkis klausimus, susijusius su parodos tema.

Šią parodą papildė ir žemesnių klasių mokinių darbų ekspozicija. Mokiniai nupiešė Europos šalių vėliavas ir užrašė tų šalių sveikinimosi žodžius, penkiose kalbose ieškojo frazeologizmų atitikmenų, parengė lietuvių kalboje neteiktinų svetimybių sąrašus, suklasifikavo Europos kalbas ir parengė klasifikacijas vizualizuojančius paveikslus.

Europos kalbų diena paminėta ir klasės valandėlės metu.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rūta Kazlauskaitė