Dėl priešmokyklinukų nemokamo maitinimo

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIOSE BUS ORGANIZUOJAMAS NEMOKAMAS MAITINIMAS TAIKANT SAVITARNOS PRINCIPĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 1, 2, 4, 5, 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBIŲ, KURIŲ ADMINISTRACIJŲ PATVIRTINTUOSE SĄRAŠUOSE ESANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE BUS ORGANIZUOJAMAS NEMOKAMAS MAITINIMAS TAIKANT SAVITARNOS PRINCIPĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO