Brandos egzaminai

Mieli „Vyturio“ draugai,

laikas tiksi, o darbų nemažėja :) Birželio 29-ąją laukia nemenkas išbandymas – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Dvyliktokams pats laikas susigriebti, panaikinti spragas ir žingsniuoti į jį aukštai pakėlus galvą! 😉

Dalinamės, kokius privalomųjų ir konteksto autorių kūrinius galite rasti „Vyturyje“.

Patamsiname įgarsintus kūrinius, kuriuos rasite čia: http://bitly.com/vyturioknygos

Privalomi lietuvių literatūros autoriai:

– M. Mažvydas („Katekizmas“)

– M. Daukša („Prakalba į malonųjį Skaitytoją“)

– J. Radvanas („Radviliada“)

– M. K. Sarbievijus („Lyrika“)

– K. Donelaitis („Metai“)

– A. Mickevičius („Konradas Valenrodas“, „Krymo sonetai“, „Gražina“)

– A. Baranauskas („Anykščių šilelis“, „Dainu dainelę“)

– V. Kudirka („Eilėraščiai“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“)

– Maironis („Pavasario balsai“)

– J. Biliūnas („Kūdikystės sapnai“, „Kliudžiau“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“, „Liūdna pasaka: kūrybos rinktinė“, „Lazda“)

– J. Tumas-Vaižgantas („Dėdės ir dėdienės“)

– V. Krėvė („Šiaudinėj pastogėj“, „Milžinkapis“, „Antanuko rytas“, „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“, „Galvažudys“, „Skerdžius“)

– V. Mykolaitis-Putinas („Vivos plango, mortuos voco“, „Būties valanda“, „Langas“, „Prometėjas“, „Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“)

– J. Savickis („Novelės“)

– H. Radauskas („Eilėraščiai“)

– S. Nėris („Eglė žalčių karalienė“, „Anksti rytą“, „Pavasario balsai“, „Prie didelio kelio“)

– B. Sruoga („Milžino paunksmė“, „Giesmė apie Gediminą“, „Dievų miškas“)

– A. Škėma („Balta drobulė“, „Saulėtos dienos“)

– Just. Marcinkevičius („Kalba, pasakyta Vilniaus katedros aikštėje laidojant 1991 m. sausio 13-osios naktį žuvusius lietuvius“)

– M. Katiliškis („Miškais ateina ruduo“)

– J. Aputis („Užšalusios skulptūrų akys“, „Šviečiančios vilko akys“, „Novelės“)

– S. Geda („Giesmė apie pasaulio medį“)

 Privalomi konteksto autoriai:

– Šatrijos Ragana („Irkos tragedija“, „Vyšnios“, „Lietuvos senovės istorijos pasakos“, „Sename dvare“)

– Vyt. Mačernis („Sonetai „Metai“, „Laiškai“, „Vizijos“, „Eilėraščiai“)

– Br. Krivickas („Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“, „Eilėraščiai“)

– M. Martinaitis („Padainuok man“, kurį rasite „Tautosakos ir tradicijų tęstinumas (darbo, švenčių dainos, V. Povilionienės pasakojimai ir dainos, postfolkloras, folkrokas)“)

– J. Vaičiūnaitė („Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Poezija“, „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“)

– J. Kunčinas („Baltųjų sūrių naktis“, „Kilnojamosios Röntgeno stotys“, „Didžiosios Žiurkės šešėlis: vieno miestelio istorijos“)

– M. Ivaškevičius („Žali“)

– V. Šekspyras („Sonetai“, „Hamletas“, „Ričardas III“, „Romeo ir Džuljeta“, „Makbetas“)

– J. V. Getė („Faustas“)

– F. Kafka („Metamorfozė“)

2020 metų Brandos egzaminai

ŠMSM informacija apie 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščio keitimą

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai dėl brandos egzaminų tvarkaraščio paketimo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio pakeitimo.

Lietuviu kalbos ir bendros egzaminu tvarkarascio pakeitimas 


Brandos egzaminų tvarkaraštis

2020 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas


Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei


 Sistema „Egzaminatorius.lt“

www.egzaminatorius.lt?utm_source=Mokykla&utm_medium=naujiena&utm_campaign=Mokykla%20skelbia )

Internetinė mokymo, mokymosi ir pasiruošimo brandos egzaminams sistema „Egzaminatorius.lt“ startavo 2014 m. kovo 6 d. Iki birželio mėnesio čia prisiregistravo ir brandos egzaminams ruošėsi 16.000 abiturientų (40% visų Lietuvos abiturientų!)

Paskelbus brandos egzaminų rezultatus, atlikome tyrimą, kurio metu paaiškėjo, jog „Egzaminatorių“ aktyviai naudojusių moksleivių rezultatai buvo net 15% geresni, nei to nedariusių.

Kodėl mokytis su „Egzaminatoriumi“ yra smagu?

-Visa mokomoji medžiaga, kokios gali prireikti ruošiantis egzaminams

–  Adaptyvusis mokymosi režimas, prisitaikantis prie TAVO mokymosi stiliaus

– Rekomendacijos ir komentarai, padėsiantys tau dar geriau įsisavinti žinias

–  Taškai, ženkleliai, lyderių lenta, kurioje TU galėsi aplenkti savo draugus!

Išbandyk nemokamai! www.egzaminatorius.lt.

www.egzaminatorius.lt?utm_source=Mokykla&utm_medium=naujiena&utm_campaign=Mokykla%20skelbia )