Atostogos

2018-2019 m.m.

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodţio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d
Vasaros atostogos:
PUG, 1-4 klasės 2020 m. birželio 8 d.- rugpjūčio 31 d.
5-8, I-III klasės 2020 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.