О проекте

1. Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas lietuvių kalba Mokinių kalbinės ir tarpkultūrinės kompetencijos vystymas: Švietimas Europos kalbų per meną“
Projekto pavadinimas originalo kalba  Enhancing students` linguistic and intercultural autonomy: Learning European Languages trough the Art (LELA)
Название проекта на русском языке Языковой и межкультурной компетенции учащихся в области развития:  Обучение европейских языков через искусство ”

2. Partnerystės struktūra

Koordinuojančios institucijos pavadinimas

Miestas

Valstybė

Šiaulių «Santarvės» vidurinė mokykla

Šiauliai Lietuva
Partnerinės institucijos pavadinimas

Miestas

Valstybė

Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Santana Madeira(Portugalija)

3. Partnerystės projekto aprašymas

         Projekto idėja – suburti įvairiatautę mokinių ir mokytojų komandą vykdyti projektą, kurio tikslai yra šie: dviejų šalių mokinius išmokyti bendradarbiauti įvairiatautėje komandoje, neatsižvelgiant į kultūrinius, politinius ar religinius skirtumus, gerinti mokymosi motyvaciją, naudotis naujomis technologijomis, laisvai mąstyti, kurti, išmokti kalbas per meną, gebėti vertinti kitus ir įsivertinti save. Mokytojai projekto metu turės galimybę pagilinti savo mokymo praktiką, įgyti naujų kompetencijų.
         Mokytojai ir mokiniai bendradarbiaują internetinėje erdvėje: projekto tinklalapyje:www.lelaing.ucoz.org, dalyvavo ugdomojoje veikloje, aplankė žymias Lietuvos vietas, susipažino su Lietuvos kultūra, tradicijomis, aprašė įgytą patirtį dalyvaujant projekte, bendradarbiaują kurdami logotipą, kuria fotografijų parodą apie savo šalį, kurią pristatė partnerinėms mokykloms vizitų metu,  piešė ir keitėsi savo piešiniais su kitais(piešimo pamokos vyko Šiaulių m. parke ant asfalto ir Palangos paplūdimyje ant akmenų atvežtų iš Madeiros salos), pristatė keturiom(portugalų, anglų, lietuvių ir rusų) kalbom pasaką“Repką“, pravedė tarptautinė apskritojo stalo diskusija „Dabar nerūkyti – madinga?!…”, joje dalyvavo Šiaulių miesto mokyklų mokiniai, socialiniai pedagogai, mokytojai ir mokiniai iš Madeiros (Portugalijos sala Atlanto vandenyne), COMENIUS projekto „LELA“ dalyviai, Šiaulių miesto policijos, Visuomenės sveikatos priežiūros bei Švietimo skyriaus ir PPT atstovai,susitiko su Vilniaus, Šiaulių, Santanos miesto merais ir su Madeiros švietimo ministrų.
             Projektas „LELA“ skirtas ne tik mokytis, bet ir išmokti bendradarbiauti mokiniams ir mokytojams. Jis orientuotas į dvejų šalių vyresniųjų klasių mokinių (15-18 metų) ugdymą per kūrybą, meną,  praktinę veiklą ir jos analizę. Daugiakultūrė aplinka, įvairiapusė veikla ir įgyta patirtis padės tobulėti kiekvienam kaip asmenybei, išugdys gebėjimą įveikti sunkumus, surasti galimus sprendimus įvairiose situacijose. O pagrindinis tikslas – išugdyti jaunąją kartą tikrais Europos piliečiais, vertinančiais tai, ką siūlo savo gyventojams šis žemynas.