5-asis Vadovų klubas (LMS)

LMS22018 metų vasario 14-ąją dieną Šiaulių miesto savivaldybės posėdžių salėje įvyko 5-asis Vadovų klubas, kuriame dalyvavo daug motyvuotų ir aktyvių Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono mokinių savivaldų atstovų.

Vadovų klubo metu aptarta LMS strategija 2018-2022 metams ir rekomendaciniai mokyklos tarybos nuostatai. Taip pat kalbėta apie apklausą moksleiviams dėl pirmosios pagalbos, dar kartą raginta dalyvauti vasario 16-osios renginiuose bei akcijoje „Pusryčiai su Lietuva“. Pirmininkė Viltė Novikovaitė papasakojo apie Jaunimo reikalų tarybos posėdį, kuriame ji ir kiti savanoriai pateikė anketos apie Šiaulių miesto bei rajono viešojo transporto gerinimą rezultatus. Be to, daug diskutuota apie Lietuvos švietimo sistemos problemas.

Nuotraukos Vadovų klubo dalyvių