Archives:

Деятельность „Kokybės krepšelio“ началась успешно

KK_projekto_logo   Šiaulių „Santarvės” gimnazija nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis”. Šio projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokyklose. Projekto lėšos skirtos ugdymo aplinkai turtinti (mokymosi priemonėms įsigyti), mokymosi pagalbai teikti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

140091094_850896052358620_921077024807380891_nProjekto veikla suplanuota dvejiems metams. Gimnazijos veiklos tobulinimo plane iškeltas uždavinys – siekti kiekvieno mokinio asmeninės mokymosi pažangos atliepiant skirtingus mokinių ugdymosi poreikius.

Skaityti daugiau »