Archives:

Отчет о деятельности директора гимназии Ингриды Куолене в 2020 г.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu bendruomenei pateikta svarstyti gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita.Pasiūlymus gimnazijos tarybai dėl ataskaitos vertinimo siųsti el.paštu ruslanmirnyj@yahoo.com iki 2020 m. sausio 28 d.

Gimnazijos direktorės Ingridos Kuolienės 2020 m. veiklos ataskaita

Skaityti daugiau »