Archives:

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginys

20200210_083912Vasario 10 d. „Santarvės“ gimnazijos mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“, kurio tikslas — stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą, padidinti jaunimo nepakantumą korupcijai bei dalyvavimo galimybes viešojo valdymo procesuose. Pagrindinis uždavinys — ugdant esmines (asmenines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo, socialines, pažinimo, mokėjimo mokytis) ir dalykines (žinių ir supratimo, gebėjimų ir vertybinių nuostatų) kompetencijas, didinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą suteikiant žinių apie bendruomenės pažinimą ir tyrinėjimą,

Skaityti daugiau »


Projektas „Seku seku pasaką“

82775157_602676043907031_4361184834026995712_nNuo sausio mėnesio iki gegužės pirmokų klasėje vykdomas projektas „Seku seku pasaką“. Jo tikslas – sužadinti mokinių susidomėjimą rusų ir lietuvių tautosaka, taikyti skaitymo stategijas, ugdyti skaitymo įgūdžius. Kartą per savaitę į klasę ateina pirmoko mama ar tėtis; juos vaikas pristato savo draugams. Mokiniai tėveliams užduoda rūpimus klausimus. Tėveliai lietuvių ar rusų kalba skaito pasirinktą trumpą pasaką. Išklausę ją, vaikai dalijasi savo įspūdžiais dėl pasakos turinio, o grįžę į klasę iliustruoja arba vaidina.

Skaityti daugiau »