2% parama

 

2% PARAMA ŠIAULIŲ “SANTARVĖS” GIMNAZIJAI

Dėkojame Jums, kad 2018 metais iki 2% savo sumokėtų pajamų mokesčių pervedėte gimnazijai. Jūsų dėka į gimnazijos biudžetą pateko 1800 Eur.

Dalis pinigų buvo skirti fizikos laboratorijos įrengimui ir kitų kabinetų baldų įsigijimui. Šiais metais planuojame toliau tęsti mokyklinių baldų ir erdvių atnaujinimą.

Nusprendusius paremti „Santarvės“ gimnaziją, prašome užpildyti formą FR0512.

Šiais metais planuojame toliau tęsti mokyklinių baldų ir erdvių atnaujinimą. Nusprendusius paremti „Santarvės“ gimnaziją, prašome užpildyti formą FR0512. Formoje FR0512 reikia įrašyti: Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos identifikacinį numerį/kodą (290531180), skiriamos mokesčių dalies dydį ( iki 2% – paramos gavėjams), laikotarpį, nuo kurio gautų pajamų gyventojas skiria pajamų mokesčio dalį, ir savo (gyventojo) duomenis.

Formos pateikimo būdai:

1. elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS); 2. užpildytą formą atnešti į gimnazijos raštinę ir mes ją išsiųsime į VMI; Prašymus FR0512 už 2018 m. reikia pateikti ne vėliau kaip iki

2019 metų gegužės 2 dienos.

Duomenys, reikalingi FR0512 formos prašymo užpildymui:

E1 Gavėjo tipas: 2

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 290531180

E3 Mokesčio dalies paskirtis: ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJA

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 2,00

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – Įrašomas laikotarpis neilgesnis nei 5 metai.

Prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos galite pateikti:

Elektroniniu būdu;

Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;

Išsiųsti paštu. Kad Jums šis būdas nieko nekainuotų, prašom užpildytą FR0512 formos prašymą atnešti Jūsų klasės vadovui, kuris pasirūpins, kad prašymas būtų išsiųstas. Jei nuspręsite siųsti paštu patys, voką su užpildytu FR0512 formos prašymu (1 voke gali būti tik 1 prašymas) siųskite šiuo adresu:

Deklaracijas paštu siųsti adresu:

Neravų g. 8

LT-66257 Druskininkai

Formą FR0512 bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje www.vmi.lt

FR0512

Pildymo instrukcijos