2% parama

 

ŠIAULIŲ “SANTARVĖS” GIMNAZIJAI

 

Dėkojame Jums, kad 2016 metais iki 2% savo sumokėtų pajamų mokesčių pervedėte gimnazijai. Jūsų dėka į gimnazijos biudžetą pateko 2350 Eur.

Pinigai buvo skirti sutvarkyti mokinių tualetus ir atnaujinti klasių baldus.

Šiais metais planuojame toliau tęsti mokyklinių baldų ir erdvių atnaujinimą.

Nusprendusius paremti „Santarvės“ gimnaziją, prašome užpildyti formą FR0512.

Formoje FR0512 reikia įrašyti: Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos identifikacinį numerį/kodą (290531180), skiriamos mokesčių dalies dydį ( iki 2% – paramos gavėjams), laikotarpį, nuo kurio gautų pajamų gyventojas skiria pajamų mokesčio dalį, ir savo (gyventojo) duomenis.

Formos pateikimo būdai:

  1. elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS);
  2. užpildytą formą atnešti į gimnazijos raštinę ir mes ją išsiųsime į VMI;

Prašymus FR0512 už 2016 m. reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2017 metų gegužės 2 dienos.

Duomenys, reikalingi FR0512 formos prašymo užpildymui:

  • E1 Gavėjo tipas: 2
  • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 290531180
  • E3 Mokesčio dalies paskirtis: ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJA
  • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 2,00
  • E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – Įrašomas laikotarpis neilgesnis nei 5 metai.

Prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos galite pateikti:

  • Elektroniniu būdu;
  • Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;
  • Išsiųsti paštu. Kad Jums šis būdas nieko nekainuotų, prašom užpildytą FR0512 formos prašymą atnešti Jūsų klasės vadovui, kuris pasirūpins, kad prašymas būtų išsiųstas. Jei nuspręsite siųsti paštu patys, voką su užpildytu FR0512 formos prašymu (1 voke gali būti tik 1 prašymas) siųskite šiuo adresu:

Deklaracijas paštu siųsti adresu:

Neravų g. 8

LT-66257 Druskininkai

Formą FR0512 bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje www.vmi.lt

FR0512

Pildymo instrukcijos